چنانچه در تصویر پیداست، دقیقه 14 دیدار رئال مادرید و سوسیداد، په په روی جوناتاس مرتکب خطای آشکار درون محوطه جریمه شد اما داور مسابقه اعتقادی به پنالتی نداشت و دستور به ادامه بازی داد؛ تصمیمی که با اعتراض مهاجم سوسیداد همراه شد. اما 10 دقیقه بعد گونزالس گونزالس برخورد طبیعی مدافع سوسیداد با بنزما درون محوطه جریمه را پنالتی تشخیص داد؛ پنالتی ای که رونالدو آن را به آسمان زد.